Kolalaus PowerDrive mótor með 10 ára ábyrgð

Almennir ábyrgðarskilmálar fyrir þvottavélar með kolalausum PowerDrive mótor.

Til öryggis fyrir þig vegna nýju þvottavélarinnar þinnar, geturðu nýtt þér 10 ára viðbótarábyrgð fyrir kolalausa PowerDrive mótorinn samkvæmt eftirfarandi skilmálum, til viðbótar við lögbundnu ábyrgðina. Hún hefur ekki áhrif á hvers kyns kröfur gagnvart seljanda sem byggja á kaupsamningnum fyrir tækið.

 • Ábyrgðarskilmálarnir skulu gilda um kolalausa PowerDrive mótorinn í þvottavélum, sem eru keyptar og notaðar í Íslandi.

 • Ábyrgð þessi gildir eingöngu um kolalausa PowerDrive mótorinn. Ábyrgðin felur í sér að gera skuli við alla ágalla, sem rekja má til efnisgalla og/eða mistaka í verksmiðju.

 • Ábyrgðin nær ekki yfir kostnað vegna vinnu og ferðalaga viðurkenndra þjónustuaðila. Sá kostnaður skal greiddur samkvæmt verðlista sem er í gildi þegar ábyrgðarkrafa er lögð fram.

 • Til þess að geta keypt ábyrgðarskírteini, þarf notandinn að skrá tækið á vefsvæðinu gorenje.is/10-ara-abyrgd-a-motor. Ganga þarf frá skráningu innan átta vikna, frá því reikningurinn er gefinn út. Hafi notandinn ekki aðgang að internetinu, er einnig hægt að ganga frá skráningu hjá þjónustuveri Gorenje í síma 540-3550. Með því að skrá vöruna, samþykkir notandinn að upplýsingar um hann verði geymdar. Að skráningunni lokinni verður að prenta ábyrgðarskírteinið út. Leggja verður það fram ásamt reikningnum, þegar gerð er krafa um viðgerð í ábyrgð. Bili mótorinn meðan á ábyrgðartímanum stendur, skal notandinn hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila og leggja fram ábyrgðarskírteinið og reikninginn.

 • Ábyrgðin gildir ekki ef rekja má bilunina í kolalausa PowerDrive mótornum til:
  - þess að ekki var farið eftir notkunarleiðbeiningum.
  - viðgerða af hálfu aðila sem ekki höfðu til þess heimild.
  - þess að íhlutir frá öðrum framleiðendum voru settir í vöruna.
  - óviðeigandi meðhöndlunar á vörunni
  - skemmda vegna hnjasks sem kaupandinn eða þriðji aðili á sök á.
  - óviðráðanlegra aðstæðna (flóða, eldinga, eldsvoða o.s.frv.).
  - þess að tækið var notað í viðskipta- eða hagnaðarskyni.

 • Þegar gert hefur verið við kolalausa PowerDrive mótorinn eða skipt um hann, verða hlutirnir sem skipt hefur verið um eign framleiðanda.

 • Þjónusta sem innt er af hendi samkvæmt þessari ábyrgð, felur hvorki í sér framlengingu eða endurnýjun á ábyrgðartímanum, né breytingar á almennum ábyrgðartíma fyrir tækið í heild sinni. Allar frekari kröfur eru undanskildar samkvæmt þessum skilmálum.